Theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP, nv2r xây dựng Chính sách bảo mật thông tin, cụ thể như sau:
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: nv2r thu thập thông tin khách hàng dựa trên nguyên tắc tự nguyện theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể do nhập thông tin của mình dựa trên form có sẵn ở website. Mục đích của việc thu thập thông tin nhằm hỗ trợ trong việc bán hàng bao gồm vận chuyển và thanh toán, ngoài ra chúng tôi còn sử dụng trong việc thông báo tới khách hàng những chương trình khuyến mãi ưu đãi của nv2r. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khách hàng trên duy nhất một phương tiện là website: www.nv2r.com
2- Phạm vi sử dụng thông tin: Mọi thông tin của khách hàng được duy nhất nv2r.Com quản lý và sử dụng, không một bên thứ ba nào có thể xem và sử dụng thông tin này từ website và hệ thống lưu trữ của chúng tôi. Mọi thông tin đều được bảo mật bằng mật khẩu.
3- Thời gian lưu trữ thông tin: nv2r sẽ lưu trữ thông tin khách hàng không giới hạn thời gian. Trong các trường hợp sau, nv2r sẽ xóa thông tin khách hàng ra khỏi hệ thống lưu trữ: khách hàng yêu cầu xóa thông tin trên hệ thống hoặc từ chối nhận các thông tin từ hệ thống, thông tin khách hàng bị thay đổi hoặc không còn chính xác mà nv2r không có khả năng xác thực lại.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Mọi thông tin đều được lưu trữ trên hệ thống website: www.nv2r.com và địa chỉ Văn phòng luôn được công khai trên website (nếu có thay đổi, nv2r sẽ thông báo đến khách hàng trên website hoặc bằng email)
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Khách hàng có thể trực tiếp chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của mình tại website: www.nv2r.com bằng mật khẩu cá nhân mà không cần thông qua nv2r
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: nv2r cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không có một bên thứ ba nào tiếp cận được thông tin này nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng, trong hai trường hợp sau:

a. Khách hàng được quyền Cho phép hoặc Không cho phép nv2r sử dụng thông tin của mình để:

– Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

– Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

b. nv2r không cần sự đồng ý của khách hàng cho việc sử dụng thông tin khách hàng trong các trường hợp sau:

– Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

– Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;

– Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.